Bolí-li Tě levá noha, vykroč pravou do McMOA!

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich